Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Szanowni Państwo,

Muzeum Narodowe w Krakowie razem z Zarządem Zieleni Miejskiej podjęło się ratowania unikatowych rzeźb współczesnych w Parku Krakowskim.

        

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że weszło

w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską

Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższy komunikat, prosząc o jego

rozpowszechnienie pośród mieszkańców Dzielnicy.

Komunikat dla Mieszkańców Krakowa

W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską

Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Zapraszamy osoby fizyczne posiadające dachy budynków pokryte wyrobami zawierającymi

azbest lub elewacje z tego rodzaju wyrobów lub też zgromadzone odpady azbestowe,

do zapoznania się z ww. Regulaminem, który dostępny jest: na tablicach ogłoszeń Urzędu

Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem

www.bip.krakow.pl.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski, które mogą

składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

lub odpadów azbestowych organizowanej przez Gminę Miejską Kraków.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków zarezerwowanych w Budżecie

Miasta Krakowa na rok 2016, na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających

azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

W przypadku przekroczenia limitu środków przeznaczonych na świadczenie ww. usług

w 2016r., rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w następnym roku budżetowym. W razie

zmiany Regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu

Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

Tutaj zamieszczamy odnośnik do strony www.krakow.pl/sport na której publikowane są aktualne informacje dotyczące oferty sportowej dla mieszkańców Krakowa.

KLUBY RODZICÓW

 

Od września Urząd Miasta Krakowa uruchamia projekt pn. „Kluby Rodziców”, którego głównym celem jest wspieranie rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo. Chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną rodzicom i dzieciom, miejsce w którym będą mogli uzyskać fachowe poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom
i oczekiwaniom tworzymy miejsca integracji i dzielenia się doświadczeniami oraz problemami związanymi z wychowaniem dzieci. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, ciekawe i rozwijające rodzinne warsztaty wzmacniające kompetencje i więzi rodzinne, pobudzające ich aktywność. „Kluby Rodziców” są także odpowiedzią na projekty składane przez społeczności lokalne w ramach Budżetu Obywatelskiego – mówi pomysłodawczyni projektu Marzena Paszkot, Pełnomocnik PMK ds. Rodziny.

Nie masz własnego roweru, a chciałbyś sprawnie, zdrowo i przyjemnie przemieszczać się jednośladem po mieście? A może posiadasz rower, ale czasem jesteś zmuszony/a zostawić go rano w domu, a potem tego żałujesz? Dojeżdżasz do Krakowa spoza miasta, a chętnie poruszałbyś/łabyś się po nim na rowerze? Odwiedzili Cię znajomi i chcielibyście wspólnie pozwiedzać Kraków „rowerowo” za naprawdę niewielkie pieniądze?

Nareszcie jest już rozwiązanie dla Ciebie-  wypożyczalnia rowerów miejskich KMK Bike. 300 rowerów i 34 stacje (mapka stacji poniżej) czekają na nowych i „starych” użytkowników! Operatorem systemu w tym roku jest firma SmartBikes sp. z o.o.

Aby móc korzystać z wypożyczalni wystarczy zarejestrować się na stronie www.kmkbike.pl, doładować swoje konto minimalną kwotą w wysokości 20 zł i cieszyć się cudowną jazdą na bardzo wygodnych i bezpiecznych rowerach. Każdy użytkownik może jednocześnie wypożyczyć dwa rowery! Dane wymagane do rejestracji to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania i numer telefonu, na który zostanie wysłany indywidualny numer PIN umożliwiający wypożyczenie roweru.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko do korzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Z usług mogą skorzystać rodziny zamieszkałe w Krakowie, w których wychowywane jest przynajmniej jedno dziecko niepełnosprawne. Pomoc adresowana jest do rodzin z dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do rodzin z dziećmi do 25 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Celem tej formy wsparcia jest zniwelowanie negatywnego wpływu niepełnosprawności dziecka na kształtowanie relacji pomiędzy członkami rodziny oraz na funkcjonowanie rodziny w otoczeniu społecznym.

Najpierw właściciel lub zarządca zgłasza się do MPEC z pytaniem o możliwość przyłączenia budynku do sieci. Może to zrobić drogą mailową bądź telefonicznie. Jeżeli MPEC wstępnie  potwierdzi możliwość przyłączenia, zainteresowany składa wniosek o wydanie warunków technicznych (wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do budynku).

Jeżeli MPEC wyda warunki techniczne, właściciel lub zarządca składa wiosek o dofinansowanie inwestycji wraz z warunkami technicznymi do Urzędu Miasta Krakowa. Po zakwalifikowaniu się do Programu, zainteresowany podpisuje umowę z Urzędem Miasta Krakowa o udzielenie dotacji celowej.

Kolejno wypełnia i wysyła do MPEC deklarację przyłączenia budynku. W tym czasie MPEC opracowuje dokumentację techniczną przyłącza. Po tym właściciel lub zarządca podpisuje umowę o przyłączenie. Wówczas MPEC przystępuje do realizacji inwestycji.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com