Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

II etap konsultacji „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017- 2030”

14 czerwca 2016 r. rozpoczął się drugi etap organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska i Miejskie Centrum Dialogu konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

 

Rada Dzielnicy V Krowodrza informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Łobzów-rejon ulic Łokietka-

Wrocławska wraz z niezbędną dokumentacją w siedzibie Rady w terminie do dnia 2 lutego

br. w godzinach od 10oo – 14oo.

Spotkanie oraz dyskusja n/t planu odbędzie się w siedzibie Rady Dz.V Krowodrza w dniu 26

stycznia br. o godz.18oo.

Uwagi do planu i propozycje zmian można składać osobiście lub drogą elektroniczną w

Biurze Planowania Przestrzennego m. Krakowa przy ul.Sarego 4 w terminie do dnia 16 lutego br. w

dniach: poniedziałek w godz. 13:30 do 15:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.9oo-

11oo.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko niezbędną dokumentacją, w dniach od 19 października do 17 listopada 2015 r.

 http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66411

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska"

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, iż przychyla się do wniosku mieszkańców w sprawie wydłużenia terminu konsultacji społecznych dla budowy inwestycji drogowej  pn "Budowa Trasy Zwierzynieckieji Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej"

 Wszystkie wnioski mieszkańców, które wpłyną do siedziby ZIKiT w terminie do dnia 31.07.2015r. zostaną przeanalizowane pod względem zasadności oraz możliwości uwzględnienia zmian w dokumentacji projektowej.

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com