Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) na realizację zadań dla mieszkańców naszej dzielnicy. Termin składania ofert to 28 lipca 2020 r. o godz. 15.00. Następnie komisja konkursowa powołana przez Prezydenta dokona rozstrzygnięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku. Już dziś zapraszamy NGO’sy do pracy nad projektami, a potem terminowego złożenia ofert.

konkursotw

W bieżącej kadencji Rada Dzielnicy V Krowodrza powołała komisję, mającą w nazwie współpracę z organizacjami pozarządowymi. Celem jest rozszerzenie partycypacji społecznej, realizowanej od kilku lat w formie Budżetu Obywatelskiego (wykonywanie przez jednostki UMK zadań wybranych przez mieszkańców, analogicznie do zadań wybieranych przez radnych). Jest też rozszerzeniem Inicjatywy Lokalnej (współdziałanie krakowian i urzędników przy realizacji zadań zaproponowanych przez mieszkańców; wkład tych ostatnich polega zwykle na pracy społecznej, np. pomocy przy nasadzeniach roślin zakupionych i dostarczonych przez UMK).

Nową formą partycypacji, która debiutuje w Krowodrzy w 2020 roku jest realizacja zadań publicznych (na rzecz mieszkańców) nie przez wydziały UMK czy inne miejskie jednostki organizacyjne (jak domy kultury czy kluby sportowe), ale przez powołane i zarządzane oddolnie organizacje pozarządowe.

Tą pozycją w budżecie dzielnicy liczymy na uwolnienie energii i potencjału drzemiącego w tych organizacjach. Liczymy na uzyskanie konkurencyjnej ceny na realizację zadań, dotychczas wykonywanych przez UMK. A także na solidność wykonania, gdy profesjonalizm będzie się łączył ze społecznym zacięciem i działaniem nie nakierowanym na zysk. Obok samego pomysłu z obywatelską proweniencją, obywatelskie ma być też wykonanie.

Kolejnym aspektem, który chcemy wypróbować we właśnie startującym konkursie to kreatywność, a zarazem odpowiedzialność organizacji pozarządowych w zakresie treści przedstawianych pomysłów (ofert). Najważniejsze wyzwanie i pytanie brzmi: czy w chwili ogłoszenia otwartego konkursu ofert (otwartego także w zakresie rodzaju działań), uda się pozyskać ciekawe pomysły, na które dotychczas nie wpadły osoby zlecające ten konkurs oraz czy koncepcje te poprawią dobrostan krowodrzan. To niejako połączenie idei budżetu obywatelskiego, w którym projekty zgłaszają mieszkańcy, z ideą dotychczasowych konkursów dla NGOS’ów, zgłaszających się do zadań już wcześniej zdefiniowanych przez urzędników czy radnych. Połączenie stosunkowej dowolności formułowania celu i jego realizacja przez ten sam podmiot to potencjalne pole nadużyć, na co radni zwracali uwagę w dotychczasowej dyskusji. Zazwyczaj te dwa obywatelskie elementy były rozdzielone: proponowanie treści oraz ich wykonanie. Albo poprzez obywatelską propozycję a urzędnicze wykonanie (w przypadku BO), albo poprzez urzędniczą propozycję a wykonanie oddolne (dotychczasowe konkursy grantów). Chodzi o uniknięcie ewentualnej propozycji, która będzie prawidłowa od strony formalnej, natomiast poprzez niedostateczną kontrolę stanie się potencjalnym polem do nadużyć.

Formą partycypacji, która łączyła obywatelskość propozycji i obywatelskość wykonania jest Inicjatywa Lokalna. Mam nadzieję, że satysfakcja z projektów realizowanych przez NGOS’y będzie podobna, jak tych zrealizowanych w ramach Inicjatywy Lokalnej.

W toku prac nad projektem w komisji, na sesji oraz w kontaktach z Wydziałem Spraw Społecznych UMK przygotowaliśmy szkic regulaminu konkursu, który wprowadza odpowiednie zabezpieczenia. Wysokość jednego zadania została ograniczona do 10 000 zł. Z ofert wykluczyliśmy pikniki, uznając, że organizujemy ich wystarczająco dużo oraz że satysfakcjonująca jest współpraca z Domem Kultury Harcerza. Wprowadziliśmy preferencje dla organizacji mających doświadczenie w realizacji podobnych zadań, w tym zadan na rzecz krowodrzan, a więc mają rozeznanie tutejszej społeczności i jej potrzeb. Przy czym zgodnie z ustawą o pożytku publicznym do konkursu startować może każda organizacja zarejestrowana na terenie Polski.

Jedną z cech rzetelnego konkursu musi być porównywalność ofert. Tabela ocen projektu została skopiowana z dotychczasowych konkursów miejskich. Konkurs jest tematycznie otwarty – po to, żeby pozyskać także zupełnie nowe pomysły. Równocześnie, żeby dać jakieś wyobrażenie oferentom o intencji organizatorów – kilka zadań wymienionych jest w formie przykładowej. Takim typem potencjalnego zadania jest zrealizowanie wirtualnego albumu krowoderskich wspomnień, zorganizowanie konkursu i gry terenowe. Jest to wymienienie zadań o charakterze przykładowym, bez równoczesnego ograniczania kreatywności. Wcale nie znaczy, że akurat takie zadanie ma wygrać. Wymogiem jest by każda propozycja umacniała tożsamość lokalną lub była działaniem na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

Kiedy już przełamaliśmy opisane obawy i uszczelniliśmy regulamin, nastąpił niespodziewany zwrot akcji: koronawirus. Dalsze prace zostały przerwane, konkursu nie ogłoszono. Straciliśmy w ten sposób cenne 3 miesiące, a rok ma ich tylko 12. Baliśmy się (i wciąż obawiamy) drugiej fali pandemii. W tej chwili pozostało dużo mniej czasu na ogłoszenie konkursu i realizację zwycięskich koncepcji. Dlatego dodatkowo pilotażowe ryzyko ograniczyliśmy trzykrotnie, do kwoty 10 000 złotych. Być może należy też dodać klauzulę premiującą w konkursie zadania, które można zrealizować także w warunkach dystansu społecznego. Przy okazji dziękuję Zarządowi, radnym, członkom naszej Komisji oraz Wydziałowi Polityki Społecznej i Zdrowia (w tym Z-cy Dyr. P. Mateuszowi Płoskonce) za elastyczność i znalezienie kompromisu. Raz, że zadanie jest nowatorskie, dwa, że realizowane w trudnym czasie.

Dorobek dwóch ostatnich lat w zakresie współpracy z NGO’sami polega na tym, że bezwzględnie chcemy realizować z ich pomocą zadania, angażując po raz pierwszy środki finansowe. Tak jak kiedyś był spór o budżet obywatelski, tak teraz mamy za sobą spór o kapitałową współpracę z organizacjami pozarządowymi i wychodzimy z niego zwycięsko. Wyniki tego pierwszego konkursu oraz realizacje pokażą, która droga jest słuszniejsza lub może jaka powinna być proporcja angażowanych środków: ile na zadania wskazane przez Dzielnicę, a ile na zadania zaproponowane przez same organizacje pozarządowe.

Zachęcam organizacje pozarządowe do odwiedzin w lipcu specjalnej podstrony Dzielnicy www.dzielnica5.krakow.pl/NGO oraz na stronie BIP.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com