Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 752 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Szanowni Mieszkańcy
Dzielnicy V Krowodrza !

Z uwagi na stan epidemii koronawirusem informuję, że  składanie ewentualnych uwag  i wniosków odbywa się wyłącznie:

 - telefonicznie na nr 501 050 936
 - elektronicznie na adres:  rada@dzielnica5.krakow.pl

 

Dyżury członków Zarządu prowadzone są wyłącznie telefonicznie – tel. 12 636 95 95.

Biuro Rady Dzielnicy V Krowodrza nie przyjmuje mieszkańców i pracuje w ograniczonym zakresie.

 

Maciej Żmuda

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XII sesji Rady.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019 (projekt Zarządu).
 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V Krowodrza do prac w Forum przyszłości Dzielnic (projekt Zarządu).
 6. Przyjęcie projektu uchwały w opinii nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie Dzielnicy V Krowodrza (projekt Zarządu).
 7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym na dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza wraz z budową zjazdu na dz. 402 obr. 46 Krowodrza (ul. Mazowiecka) oraz infrastrukturą dodatkowo na dz. nr 402 i 399 obr. 46 Krowodrza w Krakowie” (projekt Komisji Architektury BiU).
 8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46 Krowodrza oraz infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach nr 4, 5, 392/3 obr. jw. i 301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie” (projekt Komisji Architektury BiU).
 9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.590.2019.AP (projekt Komisji PSiM).
 10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.654.2019.AP (projekt Komisji PSiM).
 11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym i innych środków transportu osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w Dzielnicy V Krowodrza (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach Dzielnicy V Krowodrza poprzez wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu do 3,5 t w kwartałach z dopuszczeniami przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami Zarządcy drogi (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
 13. Sprawy bieżące.
 14. Oświadczenia i komunikaty.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu

Dzielnicy V Krowodrza

Maciej Żmuda

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 18.00

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.590.2019.AP

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.654.2019.AP

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie opinii nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie Dzielnicy V Krowodrza

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym na dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza wraz z budową zjazdu na dz. 402 obr. 46 Krowodrza (ul. Mazowiecka) oraz infrastrukturą dodatkowo na dz. nr 402 i 399 obr. 46 Krowodrza w Krakowie”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46 Krowodrza oraz infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach nr 4, 5, 392/3 obr. jw. i 301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach Dzielnicy V Krowodrza poprzez wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu do 3,5 t w kwartałach z dopuszczeniami przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami Zarządcy drogi.

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V Krowodrza do prac w Forum Przyszłości Dzielnic

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym i innych środków transportu osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w Dzielnicy V Krowodrza

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com