Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 834 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Szanowni Państwo!

Zwołuję XVI sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 21 stycznia 2020 r. godz.18:00, która odbędzie się siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w Krakowie.

 

Maciej Żmuda

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy V Krowodrza

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowego (w tym m.in.: biurowego, handlowego oraz innych usług z zapleczem biurowym) wraz z garażem wbudowanym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241 i 242 obr.46 Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działek drogowych nr 350 i 359 obr. jw. oraz na części działek nr 243/8 i 243/9 obr. jw. wraz ze zjazdem z działek nr 243/9 i 359 obr. jw. (ul. Słomnicka) na teren inwestycji, przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyśpieszenie prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – Etap C obszar 55

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców na terenie Dzielnicy V Krowodrza poprzez dostosowanie długości peronów przystanków tramwajowych na al. 3 Maja do długości tramwajów

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców na terenie Dzielnicy V Krowodrza w zakresie drogi jednokierunkowej pomiędzy al. J. Słowackiego a ul. Prądnicką

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Mazowiecka – Wschód”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Królewska”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Cichy Kącik”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Mazowiecka - Zachód”

Projekt uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Lea”

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com