Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 19 marca 2020 r. godz.18.00, siedziba Rady Dzielnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2.

 

Maciej Żmuda

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

Zmiana miejsca XVIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza w dniu 19.03.2020 r. godz. 18.00

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wyrażenia poparcia apelu mieszkańców Dzielnicy V Krowodrza sprzeciwiającym się przekazaniu zabytkowego terenu Osiedla „Modrzejówka” w zarządzanie deweloperowi (KTBS)

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2020/2021

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V na rok 2020

Załącznik do Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V na rok 2020

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zaopiniowania propozycji przywrócenia ruchu dwukierunkowego na al. 3 Maja

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Informacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zmianę zadania budżetowego ZIS/S1.114/20

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców w zakresie dojazdu z terenu Dzielnicy V Krowodrza do Ogrodu Zoologicznego poprzez uruchomienie linii autobusowej z pętli „Nowy Kleparz”.

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców w zakresie ul. Rzecznej.

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców poprzez montaż wyspy azylu w zakresie przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w obrębie skrzyżowania z ul. Kujawską.

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zgłaszania kandydatur do przyznania nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2019

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zmian składu Komisji ds. Polityki Senioralnej Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zmiany zadania Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020 oraz uchylenia zapisu uchwały nr XVI/145/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com