Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Szanowni Państwo!

Niniejszym zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy V Krowodrza na dzień 15 lipca 2020 r. godz. 18.00, która odbędzie się  w siedzibie  Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi  nr 5 (sala gimnastyczna),  Al. Kijowska 8 w Krakowie.

 

Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

Porządek obrad XXII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 15 lipca 2020 r. o godzinie 18.00, w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 (sala gimnastyczna), Al. Kijowska 8 w Krakowie

Projekty Uchwał:

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021
Załącznik do Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie wprowadzenia Regulaminu Parku im. Św. Wincentego a Paulo i ustawienia tablic informujących, że znaki drogowe na terenie Parku są zlokalizowane wyłącznie w celach edukacyjnych dla dzieci i nie obowiązują rowerzystów

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą: układem komunikacyjnym – drogą wewnętrzną, jezdniami, chodnikami, miejscami postojowymi, boiskiem wielofunkcyjnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi, trybunami, siłownią plenerową, piłkochwytami oraz towarzyszącymi budowlami, obiektami budowlanymi, śmietnikiem, obiektami małej architektury, infrastrukturą techniczną oraz rozbudową sieci kanalizacji ogólnospławnej i zbiornikami retencyjnymi na działce nr 528/1 obr. 4 Krowodrza przy ul. Kazimierza Czapińskiego w Krakowie”

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com