Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza zwołanej na dzień 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 (sala gimnastyczna), Al. Kijowska 8 w Krakowie, w przedmiocie określonym w załączniku do wniosku stanowiącym projekt porządku obrad.

 

Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

 

Porządek obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 (sala gimnastyczna), Al. Kijowska 8 w Krakowie

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic”
w roku 2020 (projekt Zarządu).
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy
ul. Wrocławskiej 28 w Krakowie (projekt Zarządu).
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zakończenie sesji.

 

Porządek obrad

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie korekty Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Wrocławskiej 28 w Krakowie

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com