Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Porządek obrad XXV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza ul. Kazimierza Wielkiego 112/2 w dniu 15 września 2020 r. o godzinie 18.00 (tryb stacjonarno – zdalny)

  • Otwarcie sesji.
  • Przedstawienie projektu porządku obrad.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic (projekt Zarządu).
  • Przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021(projekt Zarządu).
  • Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej propozycji sposobu parkowania na 3 Maja w Krakowie (projekt Zarządu).
  • Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Strefy zamieszkania” w zakresie drogi na działce Gminy Miejskie Kraków nr 295/4 obr. K-4 j.ew. Krowodrza przed posesją J. Lea 15 dla poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze schronu (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
  • Sprawy bieżące.
  • Oświadczenia i komunikaty.
  • Zakończenie sesji.

Porządek obrad XXV sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza

Projekt uchwały w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic (projekt Zarządu).

Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021(projekt Zarządu).

Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej propozycji sposobu parkowania na 3 Maja w Krakowie (projekt Zarządu).

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Strefy zamieszkania” w zakresie drogi na działce Gminy Miejskie Kraków nr 295/4 obr. K-4 j.ew. Krowodrza przed posesją J. Lea 15 dla poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze schronu (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com