Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 464 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Projekt Porządku Obrad

 

Projekt Komisji Polityki Społecznej z dn. 29.11.2017r.

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.721.2017.AJ

 

Projekt uchwały Zarządu z dn.4.12.2017 r.

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.814.2017.AJ

 

Projekt uchwały Zarządu z dn.4.12.2017 r.

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.782.2017.AJ

 

Projekt uchwały Komisji Infrastruktury Komunalnej

w sprawie ustawienia w Parku Krakowskim ławeczki upamiętniającej Stanisława Rehmana
 
 
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11
 
w sprawie ustanowenia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych na terenie pomiędzy ul. Racławicką a ul. Rzeczną w Krakowie z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Młynówka Królewska
 
w sprawie opinii ustanowenia prawa trwałego zarządu – Młynówka Królewska
 
w sprawie opinii ustanowenia prawa trwałego zarządu – Młynówka Królewska
 
w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jordana w zakresie budowy obiektów małej arch., murów oporowych etc.
 
w sprawie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielostanowiskowych garaży podziemnych na działkach nr 44/87 obr. 45 Krowodrza oraz części 44/87 i 245 obr. 45 Krowodrza przy ul. Racławickiej w Krakowie
 
w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 284/3 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej w Krakowie
 
w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i usługami, infrastrukturą na działkach nr 657/1, 658/3, 771/10 obr. 4 Krowodrza przy ul. Kawiory w Krakowie
 
w sprawie zmiany zakresu zadania Dzielnicy V Krowodrza na rok 2017
 
w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIX/315/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2018
 
 
 
 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com