Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 434 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Projekt Porządku Obrad

 

Projekt uchwały Zarządu z dnia 05.02.2018 r.

w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2018

 

Projekt uchwały Zarządu z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/309/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2018

załącznik

 

Projekt uchwały Zarządu z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIX/315/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza w
sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2018

 

Projekt uchwały Zarządu z dn.21.02.2018 r.

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres
zgodnie z pismem znak ML-02.7123.1017.2017.AJ

 

Projekt Komisji Ochrony Zieleni z dnia 13.02.2018r.

w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów
przyrodniczych Miasta Krakowa”

 

Projekt Komisji Architektury BiU z dnia 12.02.2018r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego przebudowy i budowy obiektów na Studium Wychowania Sportu UJ na
działce nr 261/4 obr. 5 przy ul. Piastowskiej 26

 

Projekt Komisji Ochrony Zieleni z dnia 13.02.2018r.

w sprawie oddania w użytkowanie o kolejne dwa lata działki nr 192/4 obr. 12
Krowodrza na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com