Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 3593 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Projekt porządku obrad

 

projekt uchwały Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

 

Projekt uchwały Zarządu z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V

 

projekt uchwały Komisji Infrastruktury Komunalnej z dnia 29.01.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Projekt uchwały Zarządu z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy

 

 
w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu (do
trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych z
nich wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi,
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu,
położonego na działkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb.
3 Krowodrza wraz z zjazdami z działek drogowych nr 522/31 i 474/1 ob. j.w. na teren
inwestycji jaki stanowią działki wymienione powyżej przy ul. Tytusa Czyżewskiego w
Krakowie
 
 
w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych z nich wraz z
garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną
i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 522/33 i
522/15 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej na części działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb. 3 Krowodrza wraz z
zjazdami z działki drogowej nr 522/31 na teren inwestycji jaki stanowią działki
wymienione powyżej przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie
 
 
w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu budynków
zamieszkania zbiorowego wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami
postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem
terenu położonego na działkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb.
3 Krowodrza wraz z zjazdami z działek drogowych nr 522/31 na teren inwestycji jaki
stanowią działki wymienione powyżej przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie
 
 
w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu budynków
zamieszkania zbiorowego wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami
postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem
terenu położonego na działkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb.
3 Krowodrza wraz z zjazdami z działek drogowych nr 522/31 i 474/1 ob. j.w. na teren
inwestycji jaki stanowią działki wymienione powyżej przy ul. Tytusa Czyżewskiego w
Krakowie
 
 
w sprawie wyrażenia opinii względem projektu opracowania koncepcji szlaku rekreacyjno-
sportowego otaczającego Błonia Krakowskie
 
 
w sprawie wniosku w sprawie uwag do przetargu na przeprowadzenie konsultacji
społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskanie decyzji środowiskowej oraz innych zgód i
pozwoleń kierowanych do Trasa Łagiewnicka S.A.
 
 
w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019
 

 

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com