Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie korekty Uchwały Nr LI/397/2018 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019


Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2020


Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowym Rady Dzielnicy V Krowodrza


Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanym garażem na działkach nr 382/32, 393/2 oraz części działek nr 393/1, 382/21, 393/3 obr. 4 Krowodrza wraz zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową oraz wjazdem na działkach nr 382/32,393/2 oraz części działek nr 382/21, 393/1, 393/3, 382/33, 899, 900 obr. jw. Krowodrza przy Al. Kijowskiej w Krakowie”


Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz podziemnym garażem na działkach nr 392/2, 959/1 oraz części działek nr 382/21, 393/1, 393/3 obr. 4 Krowodrza wraz zagospodarowaniem terenu, naziemnym miejscem postojowym, infrastrukturą techniczną i drogową oraz wjazdem na działkach nr 392/2, 382/21, 393/1, 393/3, 900, 959/1, 959/2, 1004 obr. jw. Krowodrza przy Al. Kijowskiej i ul. Lea w Krakowie”


Uchwała Nr XII/111/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rewitalizacji całościowej Placu Inwalidów w Krakowie


Uchwała Nr XII/112/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy V Krowodrza do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa


Uchwała Nr XII/113/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wniosku o zmianę organizacji ruchu w ul. Urzędniczej 52A


Uchwała Nr XII/114/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com