Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr XIII/115/2019Uchwała Nr XIII/115/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019

 

Uchwała Nr XIII/116/2019Uchwała Nr XIII/116/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V Krowodrza do prac w Forum Przyszłości Dzielnic

 

Uchwała Nr XIII/117/2019Uchwała Nr XIII/117/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie opinii nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XIII/118/2019Uchwała Nr XIII/118/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiempodziemnym na dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza wraz z budową zjazdu na dz. 402obr. 46 Krowodrza (ul. Mazowiecka) oraz infrastrukturą dodatkowo na dz. nr 402 i 399obr. 46 Krowodrza w Krakowie”

 

Uchwała Nr XIII/119/2019Uchwała Nr XIII/119/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46 Krowodrza oraz infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach nr 4, 5, 392/3 obr. jw. i 301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie”

 

Uchwała Nr XIII/120/2019Uchwała Nr XIII/120/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.590.2019.AP

 

Uchwała Nr XIII/121/2019Uchwała Nr XIII/121/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.654.2019.AP

 

Uchwała Nr XIII/122/2019Uchwała Nr XIII/122/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym i innych środków transportu osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XIII/123/2019Uchwała Nr XIII/123/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach Dzielnicy V Krowodrza poprzez wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu przekraczającego 3,5 t w kwartałach z dopuszczeniami przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami Zarządcy drogi

 

Uchwała Nr XIII/124/2019Uchwała Nr XIII/124/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie uzupełnienia zapisu zadania Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020

 

Uchwała Nr XIII/125/2019Uchwała Nr XIII/125/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie korekty Uchwały Nr LI/397/2018 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019

 

Uchwała Nr XIII/126/2019Uchwała Nr XIII/126/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie poparcia działań Rady Dzielnicy VI Bronowice o utworzenie parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie

 

Uchwała Nr XIII/127/2019Uchwała Nr XIII/127/2019Rady Dzielnicy V Krowodrzaz dnia 28 października 2019 r.w sprawie opinii dla zamiaru uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie działki nr 186 obr. 46 Krowodrza

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com