Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr XVI/145/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zadań Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020

 

Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyśpieszenie prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – Etap C obszar 55

 

Uchwała Nr XVI/147/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dla mieszkańców na terenie Dzielnicy V Krowodrza poprzez dostosowanie długości peronów przystanków tramwajowych na al. 3 Maja do długości tramwajów

 

Uchwała Nr XVI/148/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców na terenie Dzielnicy V Krowodrza w zakresie drogi jednokierunkowej pomiędzy al. J. Słowackiego a ul. Prądnicką

 

Uchwała Nr XVI/149/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.1012.2019.MS

 

Uchwała Nr XVI/150/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.1024.2019.MS

 

Uchwała Nr XVI/151/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.1054.2019.MS

 

Uchwała Nr XVI/152/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowego (w tym m.in.: biurowego, handlowego oraz innych usług z zapleczem biurowym) wraz z garażem wbudowanym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241 i 242 obr.46 Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działek drogowych nr 350 i 359 obr. jw. oraz na części działek nr 243/8 i 243/9 obr. jw. wraz ze zjazdem z działek nr 243/9 i 359 obr. jw. (ul. Słomnicka) na teren inwestycji, przy ul. Cieszyńskiej w Krakowie”

 

Uchwała Nr XVI/153/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Krowodrza - Wschód”

Załącznik do Uchwały nr XVI/153/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr XVI/154/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Krowodrza - Zachód”

Załącznik do Uchwały nr XVI/154/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr XVI/155/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Cichy Kącik”

Załącznik do Uchwały nr XVI/155/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczącego wyznaczenia miejsc postojowych przy ul. Reymana

 

Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji ruchu na ul. Chodowieckiego (Cichy Kącik)

 

Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczącego ograniczenia możliwości wjazdu i parkowania poza miejscami wyznaczonymi na działce gminnej nr 195/3 obr. 12 Krowodrza

 

Uchwała Nr XVI/159/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wniosku do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczącego oznakowania przejść dla pieszych w pasach dla rowerów wzdłuż ul. Królewskiej i Podchorążych

 

Uchwała Nr XVI/160/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie opinii ewentualnego zbycia działki nr 201/49 obr. 46 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej

 

Uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com