Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr XVIII/169/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany zadań Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020 oraz uchylenia zapisu uchwały nr XVI/145/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Uchwała Nr XVIII/170/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V na rok 2020

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/170/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r.

 

Uchwała Nr XVIII/171/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego w latach 2020/2021

 

Uchwała Nr XVIII/172/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian składu Komisji ds. Polityki Senioralnej Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/174/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/175/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/176/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Informacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/178/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy V Krowodrza

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com