Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 2253 gości oraz 0 użytkowników.

Uchwała XLIII/336/2017

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.721.2017.AJ

 

Uchwała XLIII/337/2017

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.782.2017.AJ

 

Uchwała XLIII/338/2017

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.814.2017.AJ

 

Uchwała XLIII/339/2017

w sprawie ustawienia w Parku Krakowskim ławeczki upamiętniającej Stanisława Rehmana

 

Uchwała XLIII/340/2017

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11

 

Uchwała XLIII/341/2017

w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych na terenie pomiędzy ul. Racławicką a ul. Rzeczną w Krakowie z przeznaczeniem na utrzymanie Parku Młynówka Królewska

 

Uchwała XLIII/342/2017

w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jordana w zakresie budowy obiektów małej arch., murów oporowych etc.

 

Uchwała XLIII/343/2017

w sprawie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielostanowiskowych garaży podziemnych na działkach nr 44/87 obr. 45 Krowodrza oraz części 44/87 i 245 obr. 45 Krowodrza przy ul. Racławickiej w Krakowie

 

Uchwała XLIII/344/2017

w sprawie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 284/3 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej w Krakowie

 

Uchwała XLIII/345/2017

w sprawie opinii „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemny i usługami na kondygnacji parteru, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem na działkach nr 657/1, 658/3, 771/10 obr. 4 Krowodrza przy ul. Kawiory w Krakowie”

 

Uchwała XLIII/346/2017

w sprawie zmiany zakresu zadania Dzielnicy V Krowodrza na rok 2017

 

Uchwała XLIII/347/2017

w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIX/315/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2018

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com