Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 598 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Uchwała Nr XLV/354/2018

w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla
wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa”

 

Uchwała Nr XLV/355/2018

w sprawie opinii oddania w użytkowanie działki nr 192/4 obr. 12 Krowodrza

 

Uchwała Nr XLV/356/2018

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przebudowy i budowy obiektów na Studium Wychowania Sportu UJ na działce nr 261/4 obr. 5 przy ul. Piastowskiej 26

 

Uchwała Nr XLV/357/2018

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-02.7123.1017.2017.AJ

 

Uchwała Nr XLV/358/2018

w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2018

 

Uchwała Nr XLV/359/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/309/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2018

Załącznik do uchwały Nr XLV/359/2018

 

Uchwała Nr XLV/360/2018

w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIX/315/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2018

 

 

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com