Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 483 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Uchwała Nr XLIX/383/2018

w sprawie wniosku o dobudowę oświetlenia w ul. Nawojki

 

Uchwała Nr XLIX/384/2018

w sprawie opinii do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa w 2018 r.

 

Uchwała Nr XLIX/385/2018

w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic

 

Uchwała Nr XLIX/386/2018

w sprawie upoważnienia dla Zarządu

 

Uchwała Nr XLIX/387/2018

w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres
zgodnie z pismem znak ML-02.7123.250.2018.AJ

 

Uchwała Nr XLIX/388/2018

w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2018

 

Uchwała Nr XLIX/389/2018

w sprawie korekty Uchwały Nr XXXIX/315/2017 Rady Dzielnicy V Krowodrza w
sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2018

 

Uchwała Nr XLIX/390/2018

w sprawie opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków

 

Uchwała Nr XLIX/391/2018

w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego – według wniosku Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, pismo
nr: AU-02-1.6733.163.2018.JPL

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com