Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 432 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr III/20/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Architektury Budownictwa i Urbanistyki Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/21/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/22/2019

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/23/2019

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji

 

Uchwała Nr III/24/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/25/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/26/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Informacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/27/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/28/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/29/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/30/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/31/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy V

 

Uchwała Nr III/32/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy V

 

Uchwała Nr III/33/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i współpracy z
organizacjami pozarządowymi Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr III/34/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Zieleni Rady Dzielnicy V

 

Uchwała Nr III/35/2019

w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres
zgodnie z pismem znak ML-10.7123.917.2018.AJ

 

Uchwała Nr III/36/2019

w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres
zgodnie z pismem znak ML-10.7123.962.2018.AJ

 

Uchwała Nr III/37/2019

w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres
zgodnie z pismem znak ML-10.7123.963.2018.AJ

 

Uchwała Nr III/38/2019

w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres
zgodnie z pismem znak ML-10.7123.1014.2018.AJ

 

Uchwała Nr III/39/2019

w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu – Park Kleparski

 

Uchwała Nr III/40/2019

w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa budynku
biurowo-handlowo-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami
postojowymi na działkach nr 241 i 242 obr.46 Krowodrza wraz z infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu oraz zjazdami na działkach nr
241, 242 i częściach działek nr 350, 359 obr. jw., przy ul.Cieszyńskiej / Słomnickiej
w Krakowie”

 

Uchwała Nr III/41/2019

w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa
wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z parkingiem podziemnym, wbudowaną
stacją trafo, miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym, przebudową
fragmentu budynku U-10 (przychodnia) zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej wraz
z budową infrastruktury technicznej i zbiornika retencyjnego na działkach nr 333/5,
333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9,
122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11 obr.5 Krowodrza w rejonie
ul. Buszka, ul. Tokarskiego, ul.Armii Krajowej w Krakowie”

 

Uchwała Nr III/42/2019

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy
ul. Armii Krajowej 11 zgodnie z pismem SA-05.0006.7.2018.ARD

 

Uchwała Nr III/43/2019

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w Krakowie - ul.
Armii Krajowej 11 zgodnie z pismem SA-05.0006.3.2018.ARD

 

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com