Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 1747 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Z uwagi na nieobecność pracownika
biuro Rady Dzielnicy V Krowodrza
w dniu 21 lutego br.
będzie nieczynne.

W pilnych sprawach proszę o kontakt tel.:
501 050 936

Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy V Krowodrza

 

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr IV/44/2019

w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu
budynków zamieszkania zbiorowego wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi
miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz
zagospodarowaniem terenu położonego na działkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3
Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części
działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb. 3 Krowodrza wraz z zjazdami z działek drogowych nr
522/31 i 474/1 ob. j.w. na teren inwestycji jaki stanowią działki wymienione powyżej
przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie

 

Uchwała Nr IV/45/2019

w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu
budynków zamieszkania zbiorowego wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi
miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz
zagospodarowaniem terenu położonego na działkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3
Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części
działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb. 3 Krowodrza wraz z zjazdami z działek drogowych nr
522/31 na teren inwestycji jaki stanowią działki wymienione powyżej przy ul. Tytusa
Czyżewskiego w Krakowie

 

Uchwała Nr IV/46/2019

w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych z nich
wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach
nr 522/33 i 522/15 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej na części działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb. 3 Krowodrza wraz z
zjazdami z działki drogowej nr 522/31 na teren inwestycji jaki stanowią działki
wymienione powyżej przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie

 

Uchwała Nr IV/47/2019

w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa zespołu (do
trzech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych z
nich wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi,
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu,
położonego na działkach nr 522/33 i 522/15 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działki nr 474/1, 522/31 i 580 orb.
3 Krowodrza wraz z zjazdami z działek drogowych nr 522/31 i 474/1 ob. j.w. na teren
inwestycji jaki stanowią działki wymienione powyżej przy ul. Tytusa Czyżewskiego w
Krakowie

 

Uchwała Nr IV/48/2019

w sprawie wniosku w sprawie uwag do przetargu na przeprowadzenie konsultacji
społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskanie decyzji środowiskowej oraz innych
zgód i pozwoleń kierowanych do Trasa Łagiewnicka S.A.

 

Uchwała Nr IV/49/2019

w sprawie wyrażenia opinii względem projektu: Opracowanie koncepcji szlaku
rekreacyjno-sportowego otaczającego Błonia Krakowskie wraz z opracowaniem
kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszerzenia
ul. Na Błonie wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od Al.Focha do ul. Piastowskiej”, dla
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Uchwała Nr IV/50/2019

w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019

 

Uchwała Nr IV/51/2019

w sprawie wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych
w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy miejskiej Kraków
zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy

 

Uchwała Nr IV/52/2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury
Komunalnej Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr IV/53/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

 

Uchwała Nr IV/54/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy V

 

Uchwała Nr IV/55/2019

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie
z pismem znak ML-10.7123.998.2018.AJ

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com