Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 1250 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Z uwagi na nieobecność pracownika
biuro Rady Dzielnicy V Krowodrza
w dniu 21 lutego br.
będzie nieczynne.

W pilnych sprawach proszę o kontakt tel.:
501 050 936

Maciej Żmuda
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy V Krowodrza

 

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr VI/63/2019

w sprawie wykonania oświetlenia dróg i terenów Gminy Miejskiej Kraków w cel
poprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy V Krowodrza

 

Uchwała Nr VI/64/2019

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego dofinansowania
zadania głębokiej termomodernizacji w budynku Żłobka Samorządowego Nr 14

 

Uchwała Nr VI/65/2019

w sprawie zmiany uchwały Nr L/395/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. z późn. zm. w sprawie
ustalenia listy zadań Dzielnicy V na rok 2019

 

Uchwała Nr VI/66/2019

w sprawie przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania działalności miejskich szkół i
placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia Dzielnicy V
Krowodrza” na lata 2019- 2023

 

Uchwała Nr VI/67/2019

w sprawie przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych
przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te
wymienione w pkt. 1 lit. c” (drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe) Dzielnicy V
Krowodrza na lata 2019-2023

 

Uchwała Nr VI/68/2019

w sprawie przyjęcia „Dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych
Dzielnicy V Krowodrza” na lata 2019-2023

 

Uchwała Nr VI/69/2019

w sprawie przyjęcia „Dzielnicowego programu ochrony i profilaktyki zdrowotnej
Dzielnicy V Krowodrza” na lata 2019-2023

 

Uchwała Nr VI/70/2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członkostwa w Komisji
Ochrony Zieleni

 

Uchwała Nr VI/71/2019

w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy
ul. Armii Krajowej 11 zgodnie z pismem SA-05.0006.4.2019.ARD

 

Uchwała Nr VI/72/2019

w sprawie opinii do sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” w okolicy tzw. Małego Parku
w Krakowie

 

Uchwała Nr VI/73/2019

w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów selektywnych z domów
jednorodzinnych

 

Uchwała Nr VI/74/2019

w sprawie zmian w składzie Komisji Informacji Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com