Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr X/96/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020

Załącznik do uchwały nr X/96/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r.

 

Uchwała Nr X/97/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakow i Rady Miasta Krakowa o wpisanie zadań do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

 

Uchwała Nr X/98/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie poprawy warunków i bezpieczeństwa komunikacyjnego w Krowodrzy poprzez budowę linii tramwajowej w ciągu ul. Piastowskiej łączącej ul. Podchorążych i Bronowicką z pętlą Cichy Kącik

 

Uchwała Nr X/99/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wniosku o umieszczenie w przestrzeni publicznej wizerunku Teodora Axentowicza w ramach opracowania miejskiej koncepcji Rewitalizacji placu Axentowicza

 

Uchwała Nr X/100/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parterów niektórych z nich wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu położonego na części działki nr 522/33 i dz. 522/35 obr. 3 Krowodrza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na części działek nr 474/1, 580, 522/31 oraz dz. 522/34 obr. 3 Krowodrza przy ul. Tytusa Czyżewskiego”

 

Uchwała Nr X/101/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego - Rozbudowa SPZOZ MSWiA w Krakowie

 

Uchwała Nr X/102/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w zadaniach Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019

 

Uchwała Nr X/103/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy V Krowodrza do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa

 

Uchwała Nr X/104/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie opinii dla projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com