Rada i Zarząd Dzielnicy 5 - Kraków Krowodrza

Informacje

Rada i Zarząd
Dzielnicy V Krowodrza

ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania
mieszkańców
: 10:00 -14:00

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy V Krowodrza


Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11 zgodnie z pismem SA-05.0006.6.2019.ARD


Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 367/1, 369 obr. 3 Krowodrza i budową zjazdu na działce 480/12 obr. 3 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”


Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 367/1 obr. 3 Krowodrza i budową zjazdu na działce 480/12 obr. 3 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”


Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:”Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 367/1, 369 obr. 3 Krowodrza i budową zjazdu na działce 480/12 obr. 3 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”


Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i wjazdem na działkach 13/1, 14 obr. 4 Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”


Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia  umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.374.2019.AP


Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.391.2019.AP


Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa o uwzględnienie w projekcie zmian Strefy Płatnego Parkowania terenu Dzielnicy V Krowodrza i uwag dotyczących organizacji Strefy

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com