BO

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Budżet Obywatelski 2018

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 1861 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w czwartki w godz. 10:00 do 12:00

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami losowania numerów projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Przypominamy, że głosowanie rozpoczyna się już 20 czerwca i trwać będzie do 28 czerwca. Głosować będzie można za pośrednictwem specjalnej platformy do głosowania on-line, która zostanie udostępniona na stronie budżetu obywatelskiego w dniach głosowania lub tradycyjnie, na papierowej karcie, którą będzie można oddać w jednym z punktów głosowania zgodnie z listą dostępną TUTAJ .

 

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE GŁOSOWANIU
DZIELNICA V KROWODRZA:


1. Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 43 na ul. Mazowieckiej 45
Wyposażenie ogrodu w zabawki dla dzieci. (80 000,00Wyposażenie ogrodu w urządzenia i zabawki dla dzieci.BO.D5.1/15)


2. Punkt z wodą pitną przy Młynówce Królewskiej
Stworzenie punktu z wodą pitną na potrzeby mieszkańców korzystających z obiektów użyteczności publicznej przy Młynówce Królewskiej.
(48 000,00 W przypadku realizacji zadania powstaną koszty związane z koniecznością przeglądów technicznych i konserwacji pitnika, ewentualnych remontów oraz związane z opłatami za pobór wody. Pitnik wody stanowić będzie duże ugodnienie dla użytkowników parku oraz podniesie atrakcyjność terenu.
BO.D5.5/15)


3. Wspólny projekt edukacyjny dla krakowskich uczniów cześć dzielnicowa dla dzielnicy V Krowodrza Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innnych. (70 000,00 Przeznaczenie środków finansowych zaplanowanych w ramach projektu na działania wskazane przez dyrektorów krakowskich szkół uwzględnionych w projekcie wpłynie korzystnie na podniesienie jakości bazy szkół, a tym samym komfortu nauki i pracy w szkołach. BO.D5.10/15)


4. Budowa Street Workout ParkuBudowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych poprzecznych, drabinek i poręczy.
(60 000,00 Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek i poręczy.BO.D5.2/15)


5. Utworzenie przejścia dla rowerów i pieszych w miejsce istniejącego przejscia dla pieszych przez ulice Piastowską u wylotu Młynówki Królewskiej. Projekt dotyczy umożliwienia przejazdu rowerzystom istniejącego już przejścia dla pieszych w ciągu ścieżki rowerowej.
(30 000,00 W wyniku realizacji projektu połączone zostaną dwa fragmenty ciągów rowerowych. W kolejnych latach konieczne będzie zarezerwowanie środków na bieżące utrzymanie (nawierzchnia oraz oznakowanie). BO.D5.8/15)


6. Bezpłatny punkt poradnictwa lokatorskiego w dzielnicy V
Projekt zakłada organizację bezpłatnych dyżurów prawnych, w czasie których mieszkańcy uzyskiwaliby informacje o przysługujących im prawach w zakresie spraw związanych ze sprawami mieszkaniowymi i lokatorskimi oraz otrzymywaliby pomoc prawną w obronie swoich praw. (76 180,00 Długoterminowymi przewidywanymi efektami realizacji zadania są wzrost świadomości i kultury prawnej lokatorów oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień jakie przysługują lokatorom. BO.D5.7/15)


7. Przedłużenie alejki spacerowej Młynówka Królewska do al. Słowackiego
Wytyczenie poprzez skwer koło budynku Radia Kraków alejek żwirowych umożliwiających dojście do alejki spacerowej Młynówka Królewska bezpośrednio od al. Słowackiego. Zorganizowanie bezpiecznego ruchu pieszego na skrzyżowaniu ulic Kościelnej, Grottgera, Gzymsików poprzez likwidację wysepki utrudniajacej ruch pieszy i pojazdów oraz wykonanie oznakowania i urządzeń organizujących ruch pojazdów i zabezpieczajacych ruch pieszych na zasadach "strefy zamieszkania". (80 000,00 Koszty związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego. Koszty związane z bieżącym utrzymaniem odcinków: jezdni i chodników objętych zakresem wniosku w tym: przeglądy stanu technicznego, konserwacja, prace remontowe. BO.D5.11/15)


8. Rewitalizacja Parku Krakowskiego - etap I- przygotowanie wielobranżowego projektu rewitalizacji Parku Krakowskiego w latach 20162019
Przygotowanie Wielobranżowego projektu rewitalizacji Parku Krakowskiego, którego realizacja będzie przewidziana na lata 20162019. (80 000,00 Wymiana elementów małej architektury zwiększy atrakcyjność parku oraz pozwoli w sposób bezpieczny spędzać czas wolny w Parku Krakowskim, mieszkańcom jak i turystom odwiedzającym Kraków. Powstała inwestycja będzie generowała koszty związane z utrzymaniem nowodobudowanej  infrastruktury. BO.D5.6/15)


9. Szkoły otwarte dla mieszkańców (sport i rekreacja na boiskach i zielonych terenach przy szkołach Krowodrzy po godzinach pracy szkół)
Otwarcie szkół po godzinach nauki, aby swobodnie korzystali z boisk i innych urządzeń sportowych oraz używali terenów zielonych zgodnie z ich przeznaczeniem. (65 000,00 Poprawa infrastruktury boiska szkolnego przy ZSOI Nr 1 (oświetlenie terenu przyszkolnego, rozbudowa monitoringu) będzie sprzyjała udostępnieniu boiska dla mieszkańców dzielnicy V Krowodrza po godzinach pracy Szkoły. Korzystanie z terenów sportowych wpłynie na poprawę stanu zdrowia, kondycji, samopoczucia mieszkańców dzielnicy. Oświetlenie boiska i rozbudowa monitoringu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa zarówno uczniów ZSOI Nr 1 jak i osób korzystających z infrastruktury sportowej po godzinach pracy szkoły. BO.D5.9/15)


10. Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w parkach w Krowodrzy. Pielegnacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi, odsłanianie latarni i znaków drogowych.
(45 000,00 Poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia - usunięcie suchych gałęzi i konarów, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - odsłonięcie znaków drogowych, poprawę estetyki drzew w Dzielnicy V. BO.D5.12/15)

BIP.KRAKOW.PL: Dzielnica V Krowodrza

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com