Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 416 gości oraz 0 użytkowników.

Terrodebaton 2018

Cykl pięciu seminariów naukowych „Terrodebaton” organizowany przez
Fundacje Nauka i Kultura oraz Collegium Civitas ma na celu przybliżenie
problematyki terroryzmu jako wyzwania współczesnych czasów i pokazania jego
złożoności z perspektywy różnych nauk: ekonomii, politologii, nauk
o bezpieczeństwie, metaloznawstwa, literaturoznawstwa, urbanistyki, socjologii
i psychologii. Przy czym podejmowane zagadnienia będą obejmowały historie
terroryzmu w XX wieku oraz ewolucję zjawiska w XXI wieku.
Tematy debat zostały precyzyjnie dostosowane do potrzeb prewencyjnych
takiego miasta jakim jest Kraków. Terroryzm stanowi szczególną formę przemocy
psychologicznej oraz politycznej, jest zjawiskiem dynamicznym, ewoluuje
w czasie, przestrzeni geograficznej, środowisku lokalnym, sferze emocjonalnej,
psychicznej oraz religijnej. W ostatnich dekadach terrorystyczne zagrożenie
związane z wykorzystaniem/uwolnieniem nowych metod i środków w walce
samotnych wilków a nie jak wcześniej zorganizowanych grup terrorystycznych
znacznie wzrosło. To powoduje zwielokrotnienie zagrożenia dla całych
społeczności, które są nieprzygotowane do przetrwania w sytuacji nagłego i
nieoczekiwanego ataku. Radykalizacja zjawiska terroryzmu wyrażająca się między
innymi wykorzystywaniem przez terrorystów nowych technik i technologii,
postępującym okrucieństwem w działaniach, nastawieniem na rozgłos medialny w
tym wzrostem możliwości użycia rozmaitych środków bojowych jako narzędzia
unicestwiającego dużą liczbę osób powoduje, iż zagrożone społeczności powinny
być przygotowane i przeszkolone na wypadek takiego działania. Umiejętność
szybkiej reakcji odpowiedniego zachowania oraz udzielenia fachowej i właściwej
pomocy może decydować o ludzkim życiu i zdrowiu. Organizowanie społeczności
wokół wielu problemów związanych z bezpieczeństwem wymaga systematycznej
edukacji mieszkańców przygotowujących ich do powszechnej samoobrony.
Prewencja a w niej zawarta edukacja i dialog oraz powszechna samoobrona stanowi
część procesu budowania potencjału obronnego mieszkańców miasta, dzięki
któremu będą lepiej przygotowani do skutecznego radzenia sobie z problemami
potencjalnie występujących zagrożeń. Edukacja powszechnej samoobrony i jej stały
rozwój znajdować powinna się w centrum uwagi instytucji społecznych:
administracji publicznej i organizacji pozarządowych kierując się potrzebą
uświadomienia mieszkańcom Krakowa jak podstawowym czynnikiem, decydującym
często o życiu i zdrowiu potencjalnych ofiar jest wiedza i umiejętności przeżycia w
sytuacji ataku terrorystycznego. Opracowane i przygotowane przez Fundację Nauka

i Kultura oraz Collegium Civitas otwarte debaty dla mieszkańców Krakowa
stanowią pilotażowy projekt dużej akcji edukacyjno prewencyjnej w zakresie
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Zagadnienia te z
perspektywy takiego miasta jakim jest Kraków są tym ważniejsze, iż znajduje się tu
serce polskiej kultury, wielka liczba obiektów zabytkowych, galerii handlowych oraz
duża liczba zamieszkujących je osób co stanowić może czynniki decydujące o
potencjalnych atakach Celowość zorganizowania tego typu spotkań pozwoli na
rozpoczęcie rozmowy nad poczuciem bezpieczeństwa obywateli miasta Krakowa.
Jak wiemy poczucie bezpieczeństwa dotyczy wielu aspektów życia społeczeństwa.
Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych potrzeb i wartości
człowieka. Samo dążenie do jej zaspokojenia jest jedynym z ważniejszych celów
działalności ludzi. W czasie debat dokonana zostanie analiza sposobu postrzegania
bezpieczeństwa.
Podczas czwartej debaty poświęconej Terroryzmowi i psychologii Paneliści
rozmawiać będą na tematy:
 Przebieg psychologicznych procesów radykalizacji i rekrutacji
 Źródła przemocy i skłonności do użycia przemocy (jednostka i
społeczeństwo)
 Czynnik psychologiczny w działalności terrorystycznej - strach, panika,
długofalowe skutki psychologiczne jako efekt zamachów
 Destabilizacja społeczna i psychologiczna w atakowanych społeczeństwach
 Strach jako przyczyna rezygnacji z wolności na rzecz bezpieczeństwa
Zapraszamy !

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com