Porozmawiajmy o Krowodrzy

Budżet Obywatelski 2018

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 1462 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Zygmunt Wierzbicki pełni dyżur w czwartki w godz. 10:00 do 12:00

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V Edward Tarczałowicz pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

Projekt „BARIERY ZAMIENIAMY NA SZANSE”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie informuje, że realizuje w okresie od 1 maja

2016 roku do 30 kwietnia 2019 roku projekt „Bariery zamieniamy na szanse”.

Projekt „Bariery zamieniamy na szanse” skierowany jest do mieszkających/uczących

się/pracujących w Krakowie osób/rodzin:

potrzebujących pomocy w przezwyciężaniu swoich trudności życiowych, zagrożonych

wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, dążących do zwiększenia aktywności społecznej

jak i zawodowej.

Szczegóły w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku informacje "jesienna akcja deratyzacji.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Załącznik

Szanowni Państwo,

Muzeum Narodowe w Krakowie razem z Zarządem Zieleni Miejskiej podjęło się ratowania unikatowych rzeźb współczesnych w Parku Krakowskim.

        

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że weszło

w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską

Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższy komunikat, prosząc o jego

rozpowszechnienie pośród mieszkańców Dzielnicy.

Komunikat dla Mieszkańców Krakowa

W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską

Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Zapraszamy osoby fizyczne posiadające dachy budynków pokryte wyrobami zawierającymi

azbest lub elewacje z tego rodzaju wyrobów lub też zgromadzone odpady azbestowe,

do zapoznania się z ww. Regulaminem, który dostępny jest: na tablicach ogłoszeń Urzędu

Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem

www.bip.krakow.pl.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski, które mogą

składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

lub odpadów azbestowych organizowanej przez Gminę Miejską Kraków.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków zarezerwowanych w Budżecie

Miasta Krakowa na rok 2016, na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających

azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

W przypadku przekroczenia limitu środków przeznaczonych na świadczenie ww. usług

w 2016r., rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w następnym roku budżetowym. W razie

zmiany Regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu

Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

Tutaj zamieszczamy odnośnik do strony www.krakow.pl/sport na której publikowane są aktualne informacje dotyczące oferty sportowej dla mieszkańców Krakowa.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com