Park Krakowski

Porozmawiajmy o Krowodrzy

Centrum Aktywności Seniora

Budżet Obywatelski 2019

Informacje

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
30-074 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax.
(012) 636-95-95
e-mail
rada@dzielnica5.krakow.pl
godziny przyjmowania mieszkańców: 10:00 -14:00

Gościmy

Odwiedza nas 347 gości oraz 0 użytkowników.

Dyżury

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy V Krowodrza


Przewodniczący Rady Dzielnicy V Krowodrza Maciej Żmuda pełni dyżur w środy w godz. 9:00 do 10:00.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy V  pełni dyżur w poniedziałki w godz. 09:00 do 12:00 oraz każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 18.00-19.00

 

Dyżury członków Zarządu: każdy czwartek w godz.18.00-19.00

 

 

 

W załączniku informacje "jesienna akcja deratyzacji.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Załącznik

Szanowni Państwo,

Muzeum Narodowe w Krakowie razem z Zarządem Zieleni Miejskiej podjęło się ratowania unikatowych rzeźb współczesnych w Parku Krakowskim.

        

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że weszło

w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.06.2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską

Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniższy komunikat, prosząc o jego

rozpowszechnienie pośród mieszkańców Dzielnicy.

Komunikat dla Mieszkańców Krakowa

W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską

Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

Zapraszamy osoby fizyczne posiadające dachy budynków pokryte wyrobami zawierającymi

azbest lub elewacje z tego rodzaju wyrobów lub też zgromadzone odpady azbestowe,

do zapoznania się z ww. Regulaminem, który dostępny jest: na tablicach ogłoszeń Urzędu

Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa pod adresem

www.bip.krakow.pl.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl. dostępne są również wnioski, które mogą

składać osoby zainteresowane świadczeniem usługi usuwania wyrobów zawierających azbest

lub odpadów azbestowych organizowanej przez Gminę Miejską Kraków.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitu środków zarezerwowanych w Budżecie

Miasta Krakowa na rok 2016, na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających

azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

W przypadku przekroczenia limitu środków przeznaczonych na świadczenie ww. usług

w 2016r., rozpatrzenie kolejnych wniosków nastąpi w następnym roku budżetowym. W razie

zmiany Regulaminu wymagane będzie wystąpienie z nowym wnioskiem.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu

Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

Tutaj zamieszczamy odnośnik do strony www.krakow.pl/sport na której publikowane są aktualne informacje dotyczące oferty sportowej dla mieszkańców Krakowa.

KLUBY RODZICÓW

 

Od września Urząd Miasta Krakowa uruchamia projekt pn. „Kluby Rodziców”, którego głównym celem jest wspieranie rodzin z dziećmi oraz oczekujących na potomstwo. Chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną rodzicom i dzieciom, miejsce w którym będą mogli uzyskać fachowe poradnictwo specjalistów z różnych dziedzin. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom
i oczekiwaniom tworzymy miejsca integracji i dzielenia się doświadczeniami oraz problemami związanymi z wychowaniem dzieci. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, ciekawe i rozwijające rodzinne warsztaty wzmacniające kompetencje i więzi rodzinne, pobudzające ich aktywność. „Kluby Rodziców” są także odpowiedzią na projekty składane przez społeczności lokalne w ramach Budżetu Obywatelskiego – mówi pomysłodawczyni projektu Marzena Paszkot, Pełnomocnik PMK ds. Rodziny.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com